• Карта
 • Улица
 • Маршрут
 • С автомобил
 • Пеш
 • С колело
 • Транзит
Пиши им

СОУ Васил Левски в град Ябланица, обл. Ловеч

 • 840
изкуство изобразително изкуство
дейности обучение
ЕКСТРИ подходящо за деца
Описание

СОУ Васил Левски се намира в град Ябланица, обл. Ловеч и в него се обучават деца от първи до дванадесети клас, които получават начално, основно и средно образование.

В училището има 23 паралелки, в които учат 460 деца, разпределени в три курса:

 • Начален курс – деца от 1-ви до 4-ти клас.
 • Среден курс – от 5-ти до 8-ми клас.
 • Горен (гимназиален) курс – от 9-ти до 12-ти клас.

Обучението в СОУ Васил Левски в Ябланица е ориентирано към образоването на децата по различни предмети, към формирането на широка обща култура, към развитието на личностни качества и към придобиването на професионални качества при гимназистите.

Учителите, които преподават тук, са избрали своята професия като призвание и раздават своите знания на децата според методиките, утвърдени от МОН, в съчетание с начини, съобразени с възрастта и способностите на децата от всяка възраст. Педагогическият колектив се състои от общо 38 учители, от които: 9 начални учители, 1 логопед, 9 възпитатели и 19 учители, които преподават в прогимназиален и гимназиален етап.

Училището е основано още през 1870 година и има богата история. Днес е един от най-важните културни центрове в своя град.

Материална база на СОУ Васил Левски в Ябланица

Учебното заведение се развива непрекъснато като материална база и като квалификация на учителите.

Днес СОУ Васил Левски в Ябланица разполага с:

 • 21 просторни и светли класни стаи.
 • 3 компютърни кабинета.
 • Кабинет за изучаване на чужди езици.
 • Логопедичен кабинет.
 • Реновирана сграда.
 • Бюфет, в който се предлагат здравословни храни.
 • Фитнес зала.
 • Спортни площадки на двора, на които учениците могат да трениран различни видове спорт.
 • Училищен музей.

Средно общообразователно училище Васил Левски в Ябланица участва по различни национални и европейски проекти за допълнително обучение, чрез които се осигуряват различни допълнителни модули за повишаване на общообразователната и професионалната подготовка на учениците. Част от проектите са свързани и с осигуряване на професионална помощ за деца, които изостават в усвояването на учебния материал.

0 ревюта

Все още няма отзиви.